Gallery

ਆਓ ਆਪਣਾ ਚੁਫੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਨਾਲ ਸੁਗੰਦਿਤ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਪੂਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਈਏ। ਸੇਵਾ :- ਬੀਬੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੁਪਤਨੀ ਸ. ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕਾਨ੍ਹਪੁਰ

E-mail : balvinderkaur9070@gmail.com